ויקטור איררה

ויקטור איררה

חבר ועדת ההיגוי

הרצאות מפי ויקטור איררה:

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu