שחר ברכה

שחר ברכה

מנהל חטיבת תכנון אסטרטגיה

רשות התקשוב הממשלתי

הרצאות מפי שחר ברכה:

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu