יעקב נבות

יעקב נבות

חבר ועדת ההיגוי

הרצאות מפי יעקב נבות:

דוברים נוספים באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu