הרצאה מרכזית - מגמות וכיוונים בתקשוב הממשלתי לשנת 2018

אירוע E-GOV, שלישי, 5 בדצמבר 2017, 09:10
יאיר פראנק

יאיר פראנק

ראש רשות התקשוב הממשלתי משרד ראש הממשלה

התקשוב הממשלתי

שחר ברכה

שחר ברכה

מנהל חטיבת תכנון אסטרטגיה

רשות התקשוב הממשלתי

הרצאות נוספות באירוע E-GOV

Open Accessibilty Menu